Novinky > Hovawart Pro Sport > Členství

Členství

Členství v základní organizaci č. 20 508 HOVAWART-PRO-SPORT o. s., IČ 27048357

Členem sdružení se může stát každý občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18 let, který souhlasí se stanovami sdružení. Členem může být i osoba mladší 18 let se souhlasem svých zákonných zástupců. Člen sdružení mladší 18 let nemá hlasovací právo a nemůže být volen. Členové jsou ve vzájemně rovnoprávném postavení.
Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení.  Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru sdružení a zaplacení zápisného a členského příspěvku. Při nepřijetí žadatele o členství mu musí být tato skutečnost oznámena do 14 dnů ode dne přijetí rozhodnutí a musí mu být v této lhůtě vráceno uhrazené zápisné a členský příspěvek.
Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena se lze písemně odvolat  do 30 dnů ode dne doručení. S konečnou platností o přijetí člena rozhodne členská schůze.

Členství v klubu je roční a zaniká automaticky nezaplacením členského příspěvku na další rok.

Výše členského příspěvku v roce 2014: 
členský příspěvek: 400,- Kč
zápisné do klubu: 100,- Kč

» Přihláška ke stažení

Přihlášku zasílejte e-mailem na hovawart@hovawart-pro-sport.com

Členský příspěvek pro nové členy v celkové výši  500,- Kč a ve výši 400 Kč u stávajících členů lze zaslat POUZE:
Bankovním převodem na č. ú. 181626271/0600 , variabilní symbol je registrační číslo členau nových členů datum narození (rrrrmmdd) či číslo tetování psa, které bude uvedeno na přihlášce. Bez uvedení variabilního symbolu nebude možné platbu správně přiřadit!

HOVAWART-PRO-SPORT
NAVRCHOLU.cz